QUÈ ÉS TVA?

TVA Transició a la Vida Adulta

Este programa de formació està regulat per l'ORDRE de 22 de març de 1999  (feu clik per consultar) i per la  Resolución de 20 de mayo de 1999  (fer clik per consultar).

Segons la legislació vigent els programes de TVA s’estructuren en tres àmbits d’experiència que permeten contextualitzar al màxim els aprenentatges:
1. Autonomia personal en la vida diària.
2. Integració social i comunitària.
3. Orientació i formació laboral.

Segons l'ORDRE d'acord amb les necessitats i estils d'aprenentatge dels i les alumnes, les activitats que es desenvolupen han de tenir un marcat caràcter funcional, és a dir, crear situacions d’aprenentatge que simulen al màxim la realitat per a que els i les alumnes aprenguen fent.

És molt interessant el preàmbul de la Resolució de 31 de juliol de 2000 (feu clik ací per consultar), on es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent dels centres específics d’Educació Especial on diu literalment (pàgina 1, paràgraf 3 i 4)

“En el moment actual, els CEE no sempre cobrixen les expectatives en relació amb els i les alumnes que presenten necessitats educatives especials (...) És una realitat palpable que es seguixen programant amb massa freqüència aspectes purament acadèmics, desvinculats del espai vital dels i les alumnes i, sobretot, poc funcionals. Açò ha portat a pensar a alguns professionals que estem davant persones per a les que s’ha considerat que la tasca educativa és pràcticament inútil i que l’únic possible i desitjable és una actuació assitencial, cosa que s’allunya profundament de la visió actual, que considera l’educació d’aquestes persones com possible, formant pa d’una tasca ineludible.
Probablement este fet obeïsca a que els referents del currículum ordinari, fins ara utilitzats (...) no responen a les necessitats bàsiques d’aquest alumnat i que és necessari desenvolupar noves tasques i/o continguts referits fonamentalment a habilitats de vida.

Per tant es fa referència a un canvi en el model de programació erroni massa enfocat a l’aprenentatge acadèmic cap a un aprenentatge més funcional i que ajudarà als i les nostres alumnes a desenvolupar-se com a persones el més autònomes possible.

Més endavant en la mateixa Resolució se explica que les característiques bàsiques a complir pel programa educatiu seran (pàgina 3):

 • “Seleccionar com objectius educacionals les anomenades habilitats funcionals.
  (...)
 • Dissenyar activitats que siguen adequades a la seua edat cronològica, encara que siguen molt poques.
  (...)
 • Participar (...) en una àmplia varietat d’entorns i activitats integrades.”

És interessant com la mateixa llei remarca el concepte d’edat cronològica, ja que, tot i el desenvolupament cognitiu del nostre alumnat, no hem d’oblidar que estem formant persones adultes i que la millor manera és desenvolupar múltiples espais i experiències d’aprenentatge on desenvolupen eixes habilitats.

Segons la mateixa resolució es defineixen les competències de cada professional, definint que (pàgina 5, paràgraf 12:
“El mestre o mestra d’Educació Especial serà responsable de la docència dels àmbits Autonomia personal en la vida diària i Integració social i comunitària”. Del àmbit d’Orientació i formació laboral es farà càrrec l’Adjunt de taller”

Evidentment els límits entre els tres àmbits de vegades se solapen i al nostre taller també treballem l’àmbit de l’autonomia personal i la integració social i comunitària.

Com podeu vore al nostre bloc, el taller de reprografia està concebut com un espai d’aprenentatge on els i les alumnes puguen desenvolupar de manera funcional les habilitats per assolir el major grau d’autonomia personal, d’integració social i d’inserció laboral, i sobretot prendre consciència de que estan convertint-se en persones adultes.

Un altre document que trobe molt interessant per a compartir amb tota la comunitat educativa és la tesi doctoral de Maria Pallisera, professora de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, anomenada “La transició a l'edat adulta i vida activa de les persones amb disminució psíquica. Criteris orientadors de la intervenció educativa”.

En el capítol 9 de dita tesi (feu clik per a consultar) on Pallisera definix les orientacions sobre els components curriculars de TVA i defén que "els currículums funcionals com els més apropiats per la formació per a la transició a l'edat adulta i vida activa de les persones amb disminució psíquica, ja que els seus continguts comprenen les habilitats necessàries per dur a terme una vida autònoma." (pàgina 281, paràgraf 1)

L’autora de dita tesi defineix molt bé les habilitats a treballar en cada àmbit. A més, Pallisera ens mostra un gràfic molt clar i representatiu de la distribució de les àrees i principals competències curriculars (pàgina 306) on es veu clarament com les habilitats acadèmiques (lectura, escriptura, aritmètica) tenen més pes a les etapes inicials per en el programa de TVA sols representen un 10%  front a les habilitats ocupacionals, personals-socials i de la vida diària, que són les que estableix la llei educativa.


Espere que aquesta documentació servisca per una banda a nosaltres els i les professionals  de guia per enfocar l’etapa de TVA d’una manera adequada i correcta segons el que marca la legislació i el que defenen els entesos, i d’una altra banda als pares i mares a que defeneu un model d’educació adequat i actualitzat a les necessitats dels vostres fills i filles per a que els ajuden a desenvolupar-se de manera autònoma com a membres actius i partícips de la nostra societat.

3 comentaris:

 1. Gracies per informar-nos

  mai no se sap prou

  Maria

  ResponElimina
 2. Moltes graçies per l'informació i sobre tot moltes gráçies per fer la feina que feu, amb tanta vocació i tantes ganes de fer les coses bé. Es una sort per a tots tenir treballant amb els nostres fills a persones tan competents i amb tant entusiasme. Els resultats es voran en el futur del xiquets, estic segura d'aixó.
  Mare de Ricardo.

  ResponElimina
 3. Moltes gràcies per les orientacions i idees que aportes.

  ResponElimina